Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Fig. 1: Förstercykeln för en fotosyra med amingrupp. Bilden visar det elektroniska grundtillståndet S0 och det lägsta exciterade tillståndet S1 av syraformen (vänster) och basformen (höger) av fotosyran. De fyra stege i den fotoinducerade processen i vattenlösning visas schematiskt. I mitten visas transienta röntgenspektra för fotosyran 8-aminopyren-1,3,6-trisulfonat (APTS). En ögonblicksbild av protonöverföring i en fotosyra 2022-03-30 Fotosyror är molekyler (tex. med protonerade amingrupper) som kan avge en proton när de blir exciterade av ljusabsorption, och därigenom gör lösningen sur. Med tidsupplöst röntgenspektroskopi, där elektronstrukturen kan sonderas lokalt runt den protondonerande aminogruppen i molekylen, har vi kunnat visa hur elektronstrukturen förändras I det ljusexciterade tillståndet. Därmed har vi kunnat förklara de förbryllande egenskaperna hos fotosyror.
 • Suvasthika arbetar med experimentell fysik med atomära och molekylära joner vid DESIREE 2022-03-25 - Jag började som postdoktor här på Fysikum i januari och vann 2021 års avhandlingspris från avdelningen för kemi och fysik inom det franska kemisällskapet (SCF) och det franska fysiksällskapet (SFP).
 • Emil J Bergholtz tilldelas Göran Gustafssonpriset 2022-03-25 Emil J. Bergholtz, började studera på Fysikum 1999 på forskargrenen vilket gjorde att han fick snabb kontakt med forskning och forskare. Han är numera professor och en av fem forskare som tilldelas Göran Gustafssonprisen av Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Potentialytorna för de elektroniska tillstånden - snitt längs två Fe-C koordinater. Fotoexcitationen av järnpentakarbonyl tar systemet från det elektroniska grundtillståndet (GS) till ett tillstånd med metall-till-ligand laddningsöverförining (MLCT) som ger Fe-CO oscillationer. Därefter sker en omorganisering av elektronstrukturen till ett metallcentrerat tillstånd (MC) som leder till periodiska frisättning av kolmonoxid. Fotodissociation av järnpentacarbonyl beter sig som en gejser av kolmonoxid 2022-03-25 Övergångsmetallkomplex kan agera som katalysatorer för energikonvertering i fotokemiska processer eftersom de har lättillgängliga nära liggande elektroniska tillstånd. Datorsimuleringar ger en unik tillgång till mekanistiska detaljer om reaktionsvägarna.
 • Hiranya Peiris1, professor at Stockholms universitet, and director of the Oskar Klein Centre Hiranya Peiris prisad av Royal Astronomical Society 2021-01-12 Hiranya Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum samt föreståndare för Oskar Klein Centrum, Stockholms universitet, har tilldelats Eddington-medaljen av Royal Astronomical Society för hennes banbrytande utforskning av universums ursprung.
 • Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling Hiranya Peiris tilldelas Max Born-priset 2021 2020-12-01 Hon får priset för hennes enastående bidrag inom kosmologi där hon har skapat nya tvärvetenskapliga kopplingar mellan kosmologi och högenergifysik. 
 • Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet VR-bidrag till åtta forskare vid Fysikum 2020-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik. Vid Fysikum har åtta forskare beviljats projektbidrag och två har beviljats etableringsbidrag.
 • Doktoranderna och medförfattarna till artikeln Hugo Laurell och David Busto förbereder ett experiment i attosekundlaboratoriet. Elektronens spinn-dynamik studerad på sin naturliga tidsskala 2020-10-09 Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet har lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.
 • ”trapped ions (Azote)”: Dualiteten hos fångad jon- och Rydbergatom-kvantteknologi. Fångade Rydbergjoner kombinerar styrkorna hos två mycket olika kvantprocessorer: fångad jon (ovan) och Rydbergatom (nedan) i en och samma teknik. Tekniken har potential att öka hastigheten hos fångade jonkvantdatorer. Illustration: Elsa Wikande /Azote. Snabbare kvantdatorer med hjälp av stora atomjoner 2020-04-15 Fångade Rydbergjoner kan vara nästa steg i utvecklingen av kvantdatorer som är praktiskt användbara. Det visar en ny studie i tidskriften Nature.
 • Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling Hiranya Peiris tilldelas Göran Gustafssonpris 2020-03-02 Göran Gustafssonpriset i fysik tilldelas Hiranya Peiris, professor vid Stockholms universitet, ”för hennes nydanande forskning om dynamiken i det tidiga universum, som kopplar kosmologiska observationer till grundläggande fysik”.
 • ALPHA Experiment at Cern - Photo © CERN Antimateriens egenskaper kartläggs 2020-02-21 Varför finns något överhuvudtaget? Det är ytterst den frågan vi söker svar på genom att studera antimateria med allt högre precision. All den materia som finns i universum borde nämligen ha förintats i kontakt med dess spegelbild – antimaterien. Så har uppenbarligen inte skett, vilket är ett av de stora ännu olösta mysterierna inom fysiken.
 • Hörntillstånd av ljus 2019-09-24 Forskare vid Fysikum har lyckats framställa en ny typ ljusvågor vars unika egenskaper kan bli viktiga t.ex. inom framtidens kommunikationsteknologi. I en nyligen publicerad artikel har de experimentellt visat hur nya idéer hämtade från teoretisk kvant- och materialfysik kan realiseras och användas i ett helt annat sammanhang, nämligen i optiska vågledare.
 • I (resonant) inelastisk röntgenspridning induceras molekylrörelse kring enskilda syreatomer i vattnet.
Energiskillnaden mellan inkommande och utgående röntgenljus motsvarar energiexcitationer av kvantiserade vibrationer i vattenmolekylerna. Särskilt höga excitationer av vibrationer i O-H bindningarna ger information of vätebindningarna mellan vattenmolekylerna. Bild Vinicius Vaz da Cruz En osedvanligt detaljrik inblick i vanligt vatten 2019-03-04 Vanligt vatten är en mycket speciell vätska med hög kokpunkt och ytspänning. Dess egenskaper bestäms av hur vattenmolekylerna binder till varandra i så kallade vätebindningar, som även påverkar exempelvis biokemiska processer och molnbildning.
 • XENON1T installation in the underground hall of Laboratori Nazionali del Gran Sasso. The three story building houses various auxiliary systems. The cryostat containing the LXeTPC is located inside the large water tank next to the building. Photo by Roberto Corrieri and Patrick De Perio.” Världens största detektor för mörk materia, XENON1T, når ny känslighetsnivå 2018-05-28 Det internationella forskarlaget XENON, med medlemmar från Stockholms Universitet, har byggt världens mest känsliga detektor för mörka materian. Efter att ha tagit data under mer än ett år är forskarna redo att presentera nya resultat.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

 

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en lämplig person.

Research Divisions

Condensed Matter and Quantum Optics
Elementary Particle Physics
Instrumentaton Physics