Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Forskning

Forskningsnyheter

  • ALPHA Experiment at Cern - Photo © CERN Antimateriens egenskaper kartläggs 2020-02-21 Varför finns något överhuvudtaget? Det är ytterst den frågan vi söker svar på genom att studera antimateria med allt högre precision. All den materia som finns i universum borde nämligen ha förintats i kontakt med dess spegelbild – antimaterien. Så har uppenbarligen inte skett, vilket är ett av de stora ännu olösta mysterierna inom fysiken.

Fysikums forskning inom Stockholms universitets profilområden

Stockholm universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. Universitetet har identifierat 16 profilområden inom den forskning man bedriver. Inom tre av dessa profilområden bedrivs forskningen vid Fysikum.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

 

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en lämplig person.

Research Divisions

AtomicPhysics_puff-227.jpg
Chemical physics division
Condensed Matter and Quantum Optics
Cosmology, Particle Astrophysics and Strings
Elementary Particle Physics
Instrumentaton Physics
Medical Radiation- Puff