Maria Högman

Registrator och arkivvårdare

Maria Högman

 
  • Fortlöpande diarieföra allmänna handlingar samt övrig dokumenthantering
  • Råd och stöd till institutionens medarbetare inom ansvarsområdet
  • Hantera förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar
  • Arkivvårdare

Telefon:  08-5537 8636

E-post: registrator@fysik.su.se