Controller

Beatrice Fellenius

Ansvarar för enheterna: Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Kemisk fysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

  • Budgetering
  • Bokslut
  • Ekonomiska prognoser och analyser
  • Projektadministration

Telefon: 08-5537 8603

E-post: beatrice.fellenius@fysik.su.se

Ekonom

Daniel Andersson

Ansvarar för enheterna: Instrumenteringsfysik, Kosmologi astropartikelfysik och strängteori, Medicinsk strålningsfysik, Kondenserad materia och kvantoptik.

  • Budgetering
  • Bokslut
  • Ekonomiska prognoser och analyser
  • Projektadministration

Telefon: 08-5537 8689

E-post: daniel.andersson@fysik.su.se

Ekonomihandläggare

Olga Danetskaya

  • Leverantörsfakturor
  • Utlägg externa gäster
  • Kontaktperson för representation
  • Kontaktperson för e-handel

Telefon: 08-5537 8680

E-post: olga.danetskaya@fysik.su.se

Administratör

Hilkka Jonsson

  • Leverantörsfakturor

Telefon:  08-5537 8742

E-post: hilkka.jonsson@fysik.su.se

Personal- och ekonomiadministratör

Mona Holgerstrand

  • Leverantörsfakturor
  • Svenska/utländska utlägg
  • Inköp

Telefon:  08-5537 8602

E-post: mhd@fysik.su.se