Beatrice Chaveroche

Administrativ samordnare

Beatrice Chaveroche

  • Institutionssekreterare och administrativt stöd till prefekt
  • Kallelser och protokoll för Fysikums styrelse samt Kommittén för forskningsstrategi

Telefon:  08-5537 8785

E-post: beatrice.chaveroche@fysik.su.se