Arbetsmiljöplan

 

 

Avdelningsansvariga

Atomfysik Henning Schmidt
Elementarpartikelfysik Klas Hultqvist
Instrumenteringsfysik Sam Silverstein
Kemisk Fysik Tony Hansson
Kondenserad materia och kvantoptik Eddy Ardonne
Kosmologi astropartikelfysik och strängteori Edvard Mörtsell
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Livia Dasu
Tekniska avdelningen Patrik Löfgren
Administrativa avdelningen Louise Beskow

Säkerhetsfrågor

Laser

Strålkällor

Kemikalier

Blanketter

Dokumentation av genomförda riskbedömningar

Riskbedömningar, CMR mm