Externa och interna projekt

Enhet Avdelning/Unit Attest/1st sign Utanordning/2nd sign
40220 MSF Projektägare/project owner Sf prefekt (Per-Erik Tegnér)
40248 Kemisk fysik Projektägare/project owner Sf prefekt (Per-Erik Tegnér)
40249 Elementarpartikelfysik Projektägare/project owner Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad), temporarily 191025-until futher notice
40251 Instrumenteringsfysik Projektägare/project owner Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad), temporarily 191025-until futher notice
40253 KOMKO Projektägare/project owner, sf prefekt Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad), temporarily 191025-until futher notice
40254 Atomfysik Projektägare/project owner Sf prefekt (Per-Erik Tegnér)
40257 COPS Projektägare/project owner Sf prefekt (Per-Erik Tegnér)

 

Anslagsfinansierad verksamhet

Enhet Avdelning/Unit Attest/1st sign Utanordning/2nd sign
40241 Administrativa avd Sf Prefekt (Per-Erik Tegnér) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40243 Tekniska avd Chef tekniska avd. (Patrik Löfgren) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40244 Systemgruppen Systemansvarig (Torbjörn Moa, tills annat meddelas) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40245 Grundutbildning Bitr. studierektor (Fredrik Hellberg) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)
40256 Disputationer Sf prefekt (Per-Erik Tegnér) Prefekt/Head of dep.  (Jan Conrad)