Fysikums Systemgrupp upprätthåller IT-relaterade tjänster som SU:s centrala IT-avdelning inte kan ge. Detta inkluderar lokala webbtjänster, lagring av grupp data med mera, samt support för installation och konfiguration av specifika Fysikum datorer.

Utöver det så förmedlar vi förfrågningar till IT-avdelningen, som t ex aktivering av nya nätverksuttag, och upprätthåller namndatabasen som behövs för Fysikums nätverk.

Systemgruppens hjälpsidor finns för tillfället bara på engelska och du hittar dem här:

IT service

Följande rubriker finns där: