Fysikums styrelse

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Internt
 5. Organisation och styrning
 6. Fysikums styrelse

Fysikums styrelse

Under höstterminen 2020 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

 • 3 september kl. 13:00
 • 8 oktober kl. 13:00
 • 12 november kl. 13:00
 • 10 december kl. 13:00

Styrelsens sammansättning

Sammanställning över ledamöter i Fysikums styrelse (fr.o.m. 2018-02-05)

Material inför kommande styrelsemöten

Protokoll

Protokoll från Fysikums styrelsemöten.

Blå Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova