Ordinarie Suppleant
Atomfysik Eva Lindroth Henning Schmidt
CoPS Fawad Hassan Ariel Goobar
Astropartikel- och elementarpartikelfysik David Milstead Klas Hultqvist
Instrumenteringsfysik Samuel Silverstein Fredrik Hellberg
Kemisk fysik Sergey Koroidov Peter Amann
Kondenserad materia och kvantoptik Sören Holst Supriya Krishnamurthy
Medicinsk strålningsfysik Irena Gudowska Emely Kjellsson Lindblom
Representant för TA-pers. Gorica Nikolic Stefan Rosén
Doktorandrepresent. Fredrik Kalholm  
  Moa Kristiansson  
Studeranderepr. Iman Ebrahim Vakant
  Patrik Tengnér  
  Vakant  
  Vakant  
  Vakant  
Studierektorerna grundutb. Åsa Larson  
  Fredrik Hellberg  
Studierektor lärarutb. Supriya Krishnamurthy  
Adjungerade:    
Studierektor forskarutb. Per-Erik Tegnér  
Föreståndare för studentexp. Gorica Nikolic  
Föreståndare för studentexp. MSF Mona Holgerstrand  
Studievägledare Magnus Axelsson  
  Sara Malva Lindborg Sara Broomé
  Emma Wikberg  
Ordförande: Henning Schmidt