Grundutbildnings-kommittén (GUK)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Grundutbildnings-kommittén (GUK)

Mandat för Grundutbildningskommittén

Grundutbildningskommitténs ansvarsområde omfattar alla vid Fysikum förekommande kurser på grund och avancerad nivå inklusive lärarutbildning och andra externa kurser. GU-kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till andra vid Fysikum förekommande verksamheters behov.

Medlemmar i GUK

Medlemmar i Grundutbildningskommittén (GUK).

Protokoll från Grundutbildningskommitténs möten

Här finns protokoll från Grundutbildningskommitténs möten sedan april 2000.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova