Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

Mandat för Kommittén för utbildning på forskarnivå

Ansvarsområdet för Kommittén för utbildning på forskarnivå omfattar vid institutionen förekommande utbildning till licentiat- och doktorsexamen. Kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid institutionen förekommande verksamheters behov.

Medlemmar i KUF

Medlemmar i Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF).

Protokoll från möten med Kommittén för utbildning på forskarnivå

Här finns protokoll från Kommitténs för utbildning på forskarnivå möten sedan 2005.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef

Louise Beskow
Telefon: 08 5537 8653
E-post: louise.beskow@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova