(FS-beslut 2020-06-11)

Programansvarig för sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik Iuliana Toma-Dasu                                      
Utbildningsrepresentanter från avdelningen medicinsk strålningsfysik vid Fysikum Iuliana Toma-Dasu
  Emely Kjellsson Lindblom
Utbildningsrepresentanter för de kliniska kurserna inom utbildningen Love Engström Nordin
  Jan Lindström
Utbildningsrepresentant för sjukhusfysikerutbildningens första två år Henning Schmidt
Studentrepresentant från sjukhusfysikerprogrammet Terese Hellström
Representant från Svenska sjukhusfysikerförbundet Ulrika Svanholm
Ordförande, studierektor för grundutbildningen Åsa Larson