Ändringen innebär att arbetsgivaren inte kan återbetala skatteavdrag som gjorts när t ex en ledighetsansökan för månaden inte kommit i tid till lönehandläggaren. Mindre skulder dras från kommande lön där det är möjligt.

Arbetstagare kan med hjälp av e-legitimation logga in sig på ’Mina sidor’ hos Skatteverket och se sina bruttolöner och inbetalda skatter när som helst under året.

Exempel: Kalle ska vara tjänstledig under perioden 190101–191231. Ledighetsansökan kommer till lönehandläggare den 21/1 vilket innebär att Kalle får en hel månadslön utbetald i januari. Kalles månadslön är 40 000, skatteavdrag 10 000 och nettolön 30 000. Lönehandläggaren måste skicka en faktura till Kalle på 40 000 eftersom skatteavdraget på 10 000 har skickats till Skatteverket och återbetalas därmed till den anställde först efter kommande inkomstdeklaration våren 2020.