Petra och Matthias - Foto Stockholms universitet

 

Petra kommer närmast från institutionen för molekylär biovetenskap (MBW) vid Stockholms universitet där hon varit anställd som forskare sedan 2004. Petra har en doktorsexamen inom molekylärbiologi och har även jobbat som ämneslärare på högstadiet och gymnasiet innan hon påbörjade sin akademiska resa. På Fysikum kommer Petra främst att jobba med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det är frågor som ligger Petra varmt om hjärtat och som hon varit starkt involverad i på sin tidigare institution. En viktig uppgift för Petra blir att jobba med säkerheten i våra forsknings- och studentlabb där vi behöver ta fram regler och rutiner för att säkerställa att våra laboratorier erbjuder en säker och trygg arbetsmiljö. Säkerheten i universitets laboratorier är ett område som SU lyft centralt vilket också kräver att vi på Fysikum höjer vår kompetens inom detta viktiga område.

För Matthias var steget över till Tekniska Avdelningen på Fysikum inte så långt. Även Matthias har en forskningsbakgrund och kommer närmast från en postdoktjänst i Stefano Bonettis grupp på Fysikum där han, bland annat, varit med och satt upp olika typer av laserexperiment. Matthias är disputerad teknisk fysiker från Uppsala universitet och efter avlagd doktorsexamen så var han några år anställd som postdoktor vid KTH och tillbringade större delen av tiden som ”VR internationell postdok” vid ETH Zürich. Matthias främsta uppgift i sin nya anställning på Fysikum blir att arbeta med institutionens lasrar och erbjuda teknisk support inom detta område. Under de senaste åren har användandet av lasrar för olika forskningsprojekt stadigt ökat på Fysikum, vilket har lett till att behovet av en lasertekniker efterfrågats av många av våra forskargrupper. En viktig uppgift för Matthias blir också att, tillsamman med Petra, se över lasersäkerheten i våra laboratorier.

Både Matthias och Petra planerar att inom kort att erbjuda utbildningar och kurser inom labb- och lasersäkerhet. Har du några frågor eller funderingar redan nu så ta gärna kontakt med Petra och Matthias.

Vi hälsar Petra och Matthias varmt välkomna och hoppas att de kommer att trivas på Fysikum!