Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Internt
 5. Personal
 6. Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

Lista Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

 • Välkommen Gunilla, ny kommunikatör 2021-03-31 Vår nya kommunikatör Gunilla Häggström börjar sin anställning den 6 april.
 • IMAP användare behöver ändra inställningar på sin e-postklient 2021-03-30 För att öka säkerheten kommer epost behöva skickas via ebox.su.se istället för smtp.su.se samt enbart stödjas krypterad överföring via STARTTLS.
 • Semesterplanering 2021 2021-03-29 Semesterplanering för 2021 ska enligt Stockholms universitets regler vara klar den 30 april.
 • Signera dokument digitalt 2021-03-19 Nu kan du signera dokument digitalt via e-signaturtjänsten eduSign.
 • Minska miljöpåverkan vid konferenser/workshop 2020-11-09 Som ett led i det systematiska miljöarbetet ska hänsyn tas till hållbar utveckling när Fysikum arrangerar konferenser eller workshops. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa vad som har gjorts för att minska den negativa miljöpåverkan.
 • Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet VR-bidrag till åtta forskare vid Fysikum 2020-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik. Vid Fysikum har åtta forskare beviljats projektbidrag och två har beviljats etableringsbidrag.
 • Distanslabbar - en nödlösning som öppnade upp för bättre inlärning 2020-10-16 När all undervisning gick online fick alla som arbetar med utbildning tänka om, tänka nytt och agera snabbt. I samma veva fick Stockholms universitet ett uppdrag från regeringen att starta ett naturvetenskapligt basår. Nu har de som arbetar med basåret beviljats ett anslag från Rektor för utveckling av laborationer och rapportskrivning vid distansundervisning.
 • Malin Hell är administrativ chef på Fysikum Miljöarbete i praktiken på Administrativa avdelningen 2020-09-22 Hur kan Administrativa avdelningen bidra till att minska Fysikums miljöpåverkan? Med engagemang och kreativitet tog de sig an utmaningen och fick fram en lång lista med möjliga åtgärder. Nu hoppas de inspirera fler avdelningar till att arbeta med frågan.
 • $thumbnail.content.title Terminsstart med upprop och boule 2020-09-07 Nu är Fysikums kurser i full gång efter sommaren. I år blev uppropet lite annorlunda då en del av dem behövde hållas digitalt. För några studenter blev det även tillfälle att stifta bekantskap med boulebanan.
 • Välkommen Maria! 2020-08-03 Den 10 augusti börjar Maria Högman som registrator vid Fysikum.
 • Albanova - foto credit Florian Kühnel Vikarie för Isa Callderyd Öhman 2020-06-03 I nästa vecka börjar Elin Hammergård på Fysikums administrativa avdelning.
 • GitLab is now available at Fysikum 2020-05-08 The Department of Physics has now a GitLab server installed. GitLab is a repository, which keeps track of any changes and revisions of datafiles you do, and also allows continuous integration, such as automated tests.
 • Ny lag om e-faktura 2020-04-28 Sedan den 1 april 2019 gäller en ny lag om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen är till följd av ett EU-direktiv och innebär att en ny europeisk standard införs.
 • Syfte för resor, representation och utlägg 2020-04-28 Du har kanske märkt att administrationen frågar dig om syfte?
 • Malin Hell - Foto privat Ny administrativ chef på Fysikum 2020-04-17 Malin Hell har börjat arbeta som administrativ chef på Fysikum sedan april 2020. Vi välkomnar henne varmt och ställer några frågor för att lära känna henne bättre.
 • Sara Strandberg deltar i 25:e avnittet av Bakom bokhyllan 2020-01-24 På Stockholms universitet har tjänsteresorna med flyg ökat stadigt under åren, för att under det sista året skjuta i höjden ordentligt. Samtidigt ska parollen ”att leva som vi lär” vara central för universitetets miljöarbete.
 • Ny administratör för reseräkningar och utlägg 2019-11-22 Den 1 december kommer Elisabeth (Lisa) Hansson att ta över hanteringen av reseräkningar och utlägg efter Olga Danetskaya.
 • High performance computing at Fysikum 2019-10-25 With the new recruitment to the technical division/computing group, Fysikum will be able to support high-performance computing activities.
 • Forska utan att flyga - är det möjligt? 2019-06-17 Vi vet alla hur det funkar. För att vara en lyckad forskare ska du vara mobil och internationellt synlig, och detta innebär ofta flygande över hela välden. Men hur ska du kunna göra allt detta och samtidigt minska dina utsläpp av växthusgaser till de 1-2 ton per person och år som krävs för att vara i linje med Parisavtalet?
 • Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling Framgångsrik fysiker som vill folkbilda 2019-06-04 I en tid när experter och logiskt tänkande angrips från olika håll är det extra viktigt att popularisera forskning – och då kan astronomin vara en inkörsport. Förutom att vara en mycket framgångsrik forskare drivs astrofysikprofessor Hiranya Peiris av en vilja att folkbilda - och vartannat år ger hon sig dessutom in på ett nytt område hon inte kan.
 • Det fortsatta arbetet efter medarbetarundersökningen 2019-03-19 I oktober 2018 genomfördes en medarbetarundersökning vid Fysikum. Resultatet har presenterats för personalen och vi fortsätter att arbeta med frågor kring vår arbetsmiljö.
 • New deadline date for handing in travel bills/expenses: 5th of the month 2019-02-28 From now on, the deadline date for handing in travel bills and expenses to the administration is on the 5th of the month to get the reimbursement with that month’s salary.
 • Petra och Matthias ska hjälpa Fysikum öka arbetsmiljö- och labbsäkerhet 2019-02-08 Under januari månad välkomnade vi två nya medarbetare till Fysikum. Det är Petra Björk och Matthias Hudl Waltin som båda kommer att jobba vid Fysikums Tekniska Avdelning.
 • Uppföljning av medarbetarundersökningen 2019-01-18 Välkomna till informationsmöte och workshop avsett för samtliga medarbetare för att ta del av resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes i oktober.
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå 2018-12-14 Från och med 2019-01-01 måste alla arbetsgivare i Sverige lämna uppgifter till Skatteverket om bruttolöner och skatteavdrag för sina anställda varje månad i stället för varje år som tidigare.
 • Vem gör vad för vem? 2018-04-23 Ställer du dig ibland frågan vem du ska vända dig till på administrationen när det gäller personalfrågor, ekonomi, resor, studieadministration eller IT?

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova