Anställd personal ska använda Primula för att redovisa utlägg under rubriken Utlägg/bilersättning. Här registreras utlägg eller bilersättning som inte är kopplade till en resa som genererar traktamenten/lönetillägg eller förmåner. Se vidare under Reseräkning hur utlägget redovisas (samma principer som för utlägg i samband med resa). Syfte för utlägget ska anges genom bifogat underlag eller i fritextrutan i Primula.

Utläggsformuläret ska fyllas i så snart som möjligt. Mer än 3 månader gamla utlägg behöver, enligt universitetets regelverk, ej beaktas.

Underlag skannas och bifogas utlägget i Primula. Bifoga även godkännande från projektägaren/chef, förslagsvis godkännande via mejl. Originalkvitton lämnas i vanlig ordning även in fysiskt till er kontaktperson på administrationen för arkivering. Digitala underlag behöver ej skrivas ut.
Frågor gällande reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden kan mejlas till reserakning.utlagg@fysik.su.se. Reseräkningar inklusive underlag och godkännande inkomna före den 5:e i månaden utbetalas på lön samma månad.

För icke anställd personal gäller följande för redovisningen av utlägg: Ni använder "Fakturaportalens Utläggsblankett ", den hämtas i MSWord- eller pdf-format i universitetets blankettarkiv (/blankettarkivet/Ekonomi/Fakturaportalen). Obs! Alla uppgifter måste fyllas i! Underlagen för utlägget ska i original tejpas fast på ett separat papper. Syfte ska anges på utläggsblanketten eller genom bifogat underlag.

Avser utlägget representation måste kvittot kompletteras med en deltagarförteckning samt uppgift om ändamålet.