Tjänstledighet / Semester

Regler för tjänstledighet och semester finns samlat i dokumentet ”Du och din arbetsplats” som sammanfattar de viktigaste anställningsvillkoren. Mer information om ledigheter finner du på Stockholms universitets webbplats, www.su.se/medarbetare.

Semester ansöks via personalsystemet Primula.

Tillfällig vård av barn (VAB) ska registreras i Primula senast första arbetsdagen efter en frånvaro.

Tjänstledighet och föräldraledighet ansöks via blankett.

Blanketter kan hämtas (välj Personal/Ledighetsansökan) i MS-Word format eller PDF-format. Ifylld och undertecknad ansökan lämnas i ett exemplar till din personaladministratör på administrativa avdelningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro upp till sju dagar ska registreras i Primula, det är möjligt att endast registrera första sjukdag för att sedan göra friskanmälan vid återgång i arbete.

Vid sjukfrånvaro som överstiger en vecka dagar krävs läkarintyg. Läkarintyget ska så snart som möjligt skickas in till via e-post/brev till din personaladministratör på administrativa avdelningen för vidare hantering. Mer information om sjukfrånvaro, hälsovård och ersättningar finner du här.

Vid sjukfrånvaro som varar längre än en vecka ska blanketten "Försäkran i samband med sjukdomsfall" fyllas i, undertecknas och lämnas till din personaladministratör vid återgång i arbete.

Blanketten "Försäkran i samband med sjukdomsfall" (välj Personal) kan hämtas i MS-Word format eller PDF-format.