Alla beställningar ska göras av upphandlade leverantörer och gå genom inkop@fysik.su.se. Därefter kommer behörig beställare på administrationen att handlägga ärendet skyndsamt. Vi kan bistå med beställningar av olika slag, exempelvis:

•    Kontorsmöbler, stolar, belysning etc.
•    Ergonomiska hjälpmedel
•    Kontorsmaterial
•    Litteratur
•    Blommor
•    Catering
•    Livsmedel inklusive kaffe, te
•    Dator och datortillbehör i vissa fall

För övriga önskemål – kontakta inkop@fysik.su.se.

Livsmedel

SU har avtal med Mathem för beställning av livsmedel av konsumentkaraktär vilket innebär att livsmedel som till exempel kaffe ska köpas från Mathem.

Endast registrerade beställare kan handla på avtalet. Kontakta inkop@fysik.su.se om du vill få hjälp med din beställning eller veta vilka som har beställarbehörighet på din avdelning.

Medarbetare kan ansöka om att få beställarbehörighet genom att skicka ett mejl till inkop@fysik.su.se. Ange ditt mobiltelefonnummer samt avdelningstillhörighet i meddelandet.

Fika

Beställning av fika ska göras genom en av de upphandlade cateringleverantörerna samt i enlighet med gällande regler för representation och personalvård.

De upphandlade företagen är Fågelängens Catering, Högskolerestauranger, Vete-Katten och Matsällskapet. Kontakta inkop@fysik.su.se för beställning eller mer information.

Resor och hotell

För bokning av tjänsteresor och hotellrum för egen räkning, se information på den interna hemsidan.

För övriga bokningar, skriv till inkop@fysik.su.se med din kontaktperson i kopia.