Konferens

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Råd och stöd
  6. Konferens
Föredrag i Aula Magna

Minska miljöpåverkan vid konferenser/workshop

Som ett led i det systematiska miljöarbetet ska hänsyn tas till hållbar utveckling när Fysikum arrangerar konferenser eller workshops. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa vad som har gjorts för att minska den negativa miljöpåverkan.

GDPR vid anordnande av konferenser

När Stockholms universitet anordnar en konferens samlas personuppgifter in från deltagarna. GPDR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova