Information och dokument

Instruktioner för kommittén för självständiga arbeten (54 Kb)
fastslagna av FS 160908.

Blanketter

Checklista för kandidatuppsats (35 Kb)
Kontrakt för självständigt arbete (28 Kb)

Vägledning för betygssättning (31 Kb)
Blankett för redovisning av resultat (37 Kb)

Stöd för studenter

Hemsidan som beskriver möjligheterna för statt få stöd av doktorander finns på URL: http://www.teori.atom.fysik.su.se/~kjellsson/BSP/

Regler på fakulteten

Fakultetens regler finns här.

Regler på SU centralt

SUs centrala regler (där även de nationella reglerna sammanfattas) finns i regelboken, bok 2. De viktigaste delarna finns beskrivna här:
Regler för utbildning och examination (657 Kb)