För kursansvariga

 • Bemanningsplan 2020-21 (162 Kb)
  bestämmer vilka uppdrag lärare och assistenter har.
 • Schabloner (18 Kb)
  för hur olika typer av undervisning värderas i tjänstgöringstid.
 • Se PM längre ned på sidan för information om vad som åligger kursansvarig/examinator.
 • Se Fysikums alla kurser - även inaktuella kurser.
 • Tentamenslösningar
  Tentamenslösningar ska inte längre laddas upp. De ska i stället lämnas till Studentexpeditionen (Gorica Nikolic) för arkivering.
 • Rapportera och attestera resultat i Ladok
  Lathund för att rapportera och attestera resultat i Ladok (35 Kb)
  Quick guide - reporting results in Ladok (34 Kb)
 • Kursforum
  Beskrivning av funktion och ansvarsområden.
  Blankett kursforum (51 Kb)
  utformad av FÄR för anmälan till kursforum.
 • Kursutvärdering
  Kursutvärdering sköts med hjälp av webverktyget Survey&Report av 1-2 doktorander samt Anders Hedqvist. Doktoranderna kontaktar kursansvarig lärare i god tid innan kursen är slut. Mallar för utvärde­ringen finns på:

  utvärdering svenska (276 Kb)
  utvärdering engelska (276 Kb)
  Läraren kan själv lägga till ytterligare frågor. När svaren på enkäten sammanställts ska läraren skriva en kursreflektion. En kort sammanställning av kursvärde­ringen läggs samman med reflektionen till en kursrapport som kommer att finnas tillgänglig på Fysikums hemsida. De studenter som gick kursen får en fullständig sammanställning av kursvärde­ringen och kursreflek­tionen skickade till sig. Mer information om detta finns här:
  Kursutvärderingar på Fysikum (355 Kb)
 • Självständiga arbeten på kandidatnivå
  Information och dokument finns
  här.

Regelverk med mera

 • Hur undervisning och examination bedrivs regleras i nationella regler, centrala regler på SU, fakultetsregler och regler på institutionen. Tanken här är att ge en kort sammanfattning över var dessa finns.

Lokala regler på Fysikum

Övrigt

Material från Fysikums hemsida:

Material från externa sidor:

 • Kursplanedatabas (SISU). (Klicka på 'Planarkiv' om du vill hitta kursplaner för gamla kurser/kurser som ej går innevarande läsår)
 • Inloggning till SISU (här kan du göra revisioner eller utkast på nya kursplaner).
 • Integrerat verksamhetsstöd, IVS. Här kan du logga in och hitta statistik om kurser, genomströmning, med mera.
 • LADOK. Här kan du logga in och hitta registrerade på kurser, resultat med mera.
 • Athena. Inloggningssida för lärplattformen.