Råd och stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Råd och stöd
kris

Arbetsmiljö

Här hittar du information om information om regler etc inom arbetsmiljöområdet i vid mening, dvs. även om rehabilitering, kränkande särbehandling och utvecklingssamtal m.m. Informationen vänder sig till chefer, personalhandläggare, skyddsombud och till dig som anställd.

Arbetsmiljö vid Stockholms universitet

Företagshälsovård – Feelgood

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Avtalet innefattar inte allmän sjukvård, men då man som enskild ofta inte kan avgöra om åkomman är arbetsrelaterad eller inte, bör man alltid ringa och rådgöra med företagssköterskan. Man kan alltid få ett besök hos läkare för bedömning.
Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Enskild anställd har rätt att utan prefektens godkännande själv ta kontakt med Feelgood och beställa tid för läkarkonsultation, samtal med terapeut eller behandling av sjukgymnast. Antalet besök är begränsat till tre gånger per år. Därefter ska prefekten kontaktas. Denne kan medge ytterligare tre samtal/ behandlingar.

Feelgoods citymottagning finns på
      Grev Turegatan 34 (T-bana: Stadion eller Östermalmstorg)
      tfn 08-676 82 00, måndag–fredag kl. 08.00–17.00.

Om olyckan är framme

Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i SAMIR (använd inte inloggningen).
Med arbetsskada avses:

  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet,
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet, arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).
  • Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Trakasserier och kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet. Såväl kränkande särbehandling som trakasserier och sexuella trakasserier hotar den drabbades arbetsglädje och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Så snart universitetet får kännedom om att någon är utsatt ska åtgärder omedelbart vidtas.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef

Louise Beskow
Telefon: 08 5537 8653
E-post: louise.beskow@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova