Tekniska avdelningen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Internt
 5. Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen utgör en teknisk basresurs för den omfattande experimentella forskningsverksamheten som bedrivs inom Fysikum. Avdelningen kan erbjuda specialkompetens inom ett flertal olika teknikområden såsom elektronik, mekanisk konstruktion och vakuumteknik.

Server room at Fysikum, photo: Holger Motzkau
Technical division - bild1
Ultimaker 3 3D printer, foto: Patrik Löfgren
Tekniska avdelningen 3D-logotyp, foto: Patrik Löfgren
Technical division - bild 2
SEM (Scanning Electron Microscope) image of a nano-scale Josephson junction
Plasma glow discharge in a magnetron sputter-505
AFM image of a Nb thin film
  Technical division - Electronics & electricity

  Elektronik och elinstallationer

  Fysikums tekniska avdelning har en bred kompetens inom såväl digital och analog elektronik som inom elektriska installationer. Avdelningen har en elektronikverkstad utrustad med verktyg och instrument för utveckling, montering och mätning, samt ett lager med komponenter. Elektronikgruppen inom Tekniska avdelningen kan erbjuda allt ifrån enklare reparationer, montering och installation till konstruktion och utveckling av avancerad mätelektronik.

  Ritning

  Mekanik

  Tillsammans med den mekaniska verkstaden kan vi konstruera, rita och tillverka allt ifrån enkla till mycket avancerade mekaniska komponenter. Avdelningen har god kunskap om olika materials mekaniska och fysiska egenskaper, och vet vilka material som är lämpliga att använda för olika tillämpningar.

  Computer on a desk

  IT, datorer och datakommunikation

  Datorgruppen inom Tekniska avdelningen har en bred kompetens som spänner från inköp och installation av program till utveckling av avancerade datorsystem för styrning av experimentutrustning. Avdelningen erbjuder datorrelaterade tjänster inom ett brett fält som täcker bl.a. datainsamling, datorkommunikation, kontrollsystem, stöd gällande hårdvara (PC) och Windows, nätverk, design och programmering för webben samt programinköp och licensfrågor. Sedan hösten 2019 erbjuder avdelningen även stöd inom områdena datorer med mycket hög beräkningskapacitet (High Performance Computing, HPC) och datorkluster.

  Technical division - Vacuum technology

  Vakuumteknik och gashantering

  Flera av Tekniska avdelningens medlemmar har lång erfarenhet av arbete med vakuum och vakuumutrustning för olika tillämpningar. Vår kompetens inom vakuumteknik sträcker sig från pumpar över mätning och analys upp till utformning och skötsel av kompletta vakuumsystem.

  Andra tjänster från Tekniska avdelningen

  Förutom de huvudinriktningar som visas här ovan ebjuder Tekniska avdelningen också tjänster inom en rad andra områden. Avdelningens mål är att tillhandahålla kompetens inom de områden som mest efterfrågas, men också att kunna erbjuda specialkompetens som i så stor utsträckning som möjligt matchar de föränderliga behoven av tekniskt stöd inom Fysikum.

  Bland dessa övriga tjänster kan framhållas

  • Acceleratorteknik (acceleratorfysik) och detektorer
  • Renrum och AlbaNova Nanofabrication Facility
  • Labbinstallationer och labbinfrastruktur
  Mechanical workshop

  Mekaniska verkstaden

  AlbaNovas mekaniska verkstad är en gemensam resurs för Fysikum och KTH. Den ligger på plan 1 i huvudbyggnadens västra ände och bemannas av fyra verkstadstekniker.

  Kontakt

  Prefekt

  Jan Conrad
  Telefon: 08-553 787 69
  E-post: conrad@fysik.su.se

  Administrativ chef
  Malin Hell
  Telefon: 08-553 783 30
  E-post: malin.hell@fysik.su.se

  Stöd vid kris
  webmail puff
   Puff Lokalbokning i AlbaNova