Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt

Medarbetarnotiser

  • Malin Hell är administrativ chef på Fysikum Miljöarbete i praktiken på Administrativa avdelningen 2020-09-22 Hur kan Administrativa avdelningen bidra till att minska Fysikums miljöpåverkan? Med engagemang och kreativitet tog de sig an utmaningen och fick fram en lång lista med möjliga åtgärder. Nu hoppas de inspirera fler avdelningar till att arbeta med frågan.
  • Foto Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet Information om undervisning HT2020 2020-09-14 Stockholms universitet har sedan 31 augusti återgått till delvis campusförlagd undervisning. Under höstterminen ges en kombination av undervisning via webb och på campus.
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova