Lokalerna på AlbaNova är numrerade enligt tre parallella system.

Lokaler som används i undervisningen har beteckningar som FX#N, där X är en bokstav som anger i vilket hus lokalen ligger - A, B, C och D för respektive huskropp i huvudbyggnaden, R för rotundan i huvudbyggnaden, M för lokaler i hus 2 och P för lokaler i hus 1. # är en siffra som anger på vilket våningsplan lokalen ligger och N är en siffra som är unik för varje lokal. Så t.ex. ligger sal FB52 på plan 5 i hus B i huvudbyggnaden.

Andra lokaler i huvudbyggnaden har beteckningar X#:nnnn, där X är antingen A, B, C eller D och anger i vilken huskropp lokalen ligger. # är en siffra som anger våningsplanet och nnnn är ett fyrsiffrigt rumsnummer. Så ligger t.ex. rum A4:1029 på plan 4 i hus A i huvudbyggnaden.

Andra lokaler i de övriga husen har beteckningen ##N:nnn, där ## är numret på huset, N anger våningsplan och nnn är ett unikt rumsnummer. Så ligger t.ex. sal 023:0018 på plan tre i hus två.

 

 AlbaNova campusområde  AlbaNova består dels av de nybyggda husen - hubudbyggnaden och "Hus 2", men också en del av de äldre husen som tidigare var en del av Roslagstulls sjukhus.
AlbaNova campusområde AlbaNova består dels av de nybyggda husen - huvudbyggnaden och "Hus 2", men också en del av de äldre husen som tidigare var en del av Roslagstulls sjukhus.
 

AlbaNovas campusområde domineras av den nybyggda huvudbyggnaden, men Fysikum använder också lokaler i några av de mindre husen på campusområdet.

Föreläsningssalar och undervisningslokaler

Seminarierum

Hector Rubinsteins seminarierum FA31 och FA32 i huvudbyggnaden.

Labhuset - hus 1

Innehåller salar som används vid laborationer, men också en föreläsningssal - FP41 - och studenternas lunch- och uppehållsrum.

Se planskiss över hus 1 här.

Vetenskapens Hus - hus 2

I hus 2 finns Vetenskapens Hus, som bedriver verksamhet för skolungdomar och för allmänheten. Här finns också salar som används av Fysikum för undervisning.

Se mer om hus 2 här.