Vägen till FD5 FD5 ligger i omedelbar anslutning till huvudentrén.
Vägen till FD5. FD5 ligger i omedelbar anslutning till huvudentrén.
 
FD5 i huvudbyggnaden
FD5 i huvudbyggnaden

The Svedbergsalen, eller FD5, är AlbaNovas, och därmed Fysikums, näst största föreläsningssal. Den ligger i huskropp D plan 5. För att komma till The Svedbergsalen går du in genom huvudentrén, går runt till höger om trapphuset och har då ingången till FD5 på höger sida.