Allmänna kommunikationer

Albano-området, karta

Sifforna anger hållplatser för buss eller tunnelbana

1 Ruddammen

Hit kommer du med buss 61.

2 Albano

Hit kommer du med buss 50 samt vissa bussar från Stockholm mot Roslagen.

3 Tekniska Högskolan

Hit kommer du med tunnelbanans röda linje, riktning mot Mörby Centrum.

Taxi

Tag en taxi till adress Roslagstullsbacken 21.

Med bil

Söderifrån: Följ väg E20 genom staden. I Roslagstullsrondellen, tag till höger in på Valhallavägen, väg 277, och sedan omedelart till höger in på Birger Jarlsgatan cirka 100 meter efter rondellen. Sväng till vänster vid första tillfället, efter cirka 100 meter på Birger Jarlsgatan, och sedan till vänster igen ut på Valhallavägen i motsatt riktning mot nyss. Efter cirka 50 meter, direkt efter gatuköket, tag av till höger upp på Roslagstullsbacken. Följ sedan instruktionerna under "Lokalt" nedan.

Norrifrån, via E18/Norrtäljevägen: Vid Stocksundstorp norr om Stockholm tar E18 av till höger, mot Enköping. Fortsätt där i stället Norrtäljevägen rakt fram, i riktning mot Stockholm. Kör i någon av de två högerfilerna och sväng svagt höger och fortsätt på Roslagsvägen (skyltar mot Stockholm C/Universitetet). Undvik att köra ned i Norra Länken-tunneln! I Roslagstullsrondellen, tag andra utfarten, in på Valhallavägen, väg 277, och sedan omedelart till höger in på Birger Jarlsgatan cirka 100 meter efter rondellen. Sväng till vänster vid första tillfället, efter cirka 100 meter på Birger Jarlsgatan, och sedan till vänster igen ut på Valhallavägen i motsatt riktning mot nyss. Efter cirka 50 meter, direkt efter gatuköket, tag av till höger upp på Roslagstullsbacken. Följ sedan instruktionerna under "Lokalt" nedan.

Norrifrån, via E4: Fortsätt på E4 till Vasastan, Stockholm. Ta avfart 164-165 från E4, och ta sedan Sveavägen och Cederdalsgatan mot Roslagstull. I Roslagstullsrondellen, tag utfarten in på Valhallavägen, väg 277, och sedan omedelart till höger in på Birger Jarlsgatan cirka 100 meter efter rondellen. Sväng till vänster vid första tillfället, efter cirka 100 meter på Birger Jarlsgatan, och sedan till vänster igen ut på Valhallavägen i motsatt riktning mot nyss. Efter cirka 50 meter, direkt efter gatuköket, tag av till höger upp på Roslagstullsbacken. Följ sedan instruktionerna under "Lokalt" nedan.

Lokalt: Kör uppför Roslagstullsbacken till den lilla rondellen på krönet, och följ där Roslagstullsbacken till höger. Vid T-korsningen, ta till vänster in på Ruddammsvägen och åk nedför backen till baksidan av AlbaNova. Ett begränsat antal parkeringsplatser (avgiftsbelagda) finns i anslutning till huset. Om alla ingångar på baksidan av huset skulle vara låsta är bästa vägen runt till framsidan på vänstra sidan, sett från husets baksida.

Lokal vägvisning: Att köra från Roslagstullsrondellen till AlbaNova.
Lokal vägvisning: Att köra från Roslagstullsrondellen till AlbaNova.