Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Administratör

Vi söker en administratör som vill arbeta i en omväxlande och spännande roll och assistera en av Fysikums internationellt rekryterade professorer (Frank Wilczek, nobelpris i fysik 2004) och hans verksamhet i det dagliga arbetet. Du är professorns assistent i Stockholm och kommer att arbeta verksamhetsnära samt utgöra en länk mellan professorn, aktuella samarbetspartners och den administrativa avdelningen. Ref.nr SU FV-2544-19, sista ansökningsdag: 2019-08-25.

Administrativ chef

Som administrativ chef på Fysikum har du ett brett ansvarsområde i en dynamisk internationell miljö. Du ansvarar för ett ändamålsenligt administrativt stöd för hela institutionen, vilket innebär att leda och fördela arbetet kring ekonomi, personaladministration, studieadministration och diarie- och arkivhantering. Ref.nr SU FV-2615-19, sista ansökningsdag: 2019-09-02.

Postdoktor inom instrumenteringsfysik med luminositetsuppgradering av ATLAS-experimentet

Forskargrupperna för Experimentell elementarpartikelfysik och Instrumenteringsfysik, samverkar inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadron kolliderare (LHC). Vi utlyser en anställning inom högenergifysik, med fokus på instrumentering för Luminositetsuppradering av ATLAS-experimentets scintillationskalorimeter, den s.k. Tile Calorimeter.

Stipendier

Postdoktor inom kvantinformation med inriktning mot integrerad kvantoptik

Fysikum söker en postdoktor inom området kvantinformation för att bedriva experimentell forskning inom utveckling och integrering av komponenter för bearbetning av kvantinformation. Målen för projektet är nanofabrikation och karakterisering av kvantkomponenter och användning av dessa i systemlösningar för kvantkommunikation och kvantkryptografi.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg