Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Postdoktor i experimentell partikelfysik

Projektet kommer att ha fokus på analys av proton-proton-data från ATLAS-experimentet vid CERN:s accelerator LHC. Det är en del av projektet Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs (KAW) stiftelse. Ref.nr SU FV-3329-18, Sista ansökningsdag: 2018-10-31.

Doktorand i teoretisk kemisk fysik

Fysikum söker en doktorand för arbete med kvantkemiska studier av ultrasnabb dynamik och röntgenspektroskopi. I projektet kommer du att utveckla nya metoder för simulering av röntgenspektra för studier av elektronstruktur i lösning och av fotoinducerade processer. Ref.nr SU FV-3415-18, sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Doktorand i experimentell kvantoptik

Vi söker en begåvad och självständig doktorand som vill utveckla sin vetenskapliga karriär i en stimulerande miljö. Projektet kommer att utföras i den kvantoptikgrupp som leds av Ana Predojevic, qphotonics.fysik.su.se. Ref.nr SU FV-3416-18, sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Doktorand i teoretiska studier i kosmologi och astropartikelfysik

Trots att mörk materia och mörk energi tycks vara det som universum till 95 % består av, känner vi inte till deras natur. I det här projektet kommer du som doktorand att studera detta problem. Du kommer att arbeta med att ta fram idéer för nya metoder att detektera mörk materia, liksom att tolka data från existerande experiment. Ref.nr SU FV-3008-18, sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Postdoktorsstipendium inom teoretisk modellering av röntgenspektroskopi

Forskargruppen XSoLaS vid Fysikum, Stockholms universitet söker en postdoktor för teoretiska studier, utveckling och modellering inom ramen för en världsledande experimentell satsning inom heterogen katalys med fokus på CO 2 -reduktion för att motverka klimatförändring och utveckla ett hållbart framtida energiutnyttjande.Ref.nr SU-0160-18, sista ansökningsdag: 2018-11-30.

Postdoktorer i fysik med inriktning mot axioner och anyoner (2)

Professor Frank Wilczek vid Fysikum, Stockholms universitet, i samarbete med Nordita, söker två postdoktorer i teoretisk fysik med inriktning mot axioner och anyoner. Forskningen fokuserar på kondenserade materiens analoger till axioner samt partikelfysik kring axioner, deras kosmologiska konsekvenser, samt användning och tillämpningar av anyoner till kvantkalkylering. Ref.nr SU FV-3354-18, sista ansökningsdag: 2018-12-01.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg