Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Doktorand i attosekunds-kronoskopi: teori och modellering av elektrondynamik

Fysikum söker en doktorand för deltagande i ett projekt som syftar till till utveckling av metodik att extrahera tidsinformation från olika attosekunds-experiment. Ref.nr SU FV-1098-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i CO2-omvandling till kolväte - heterogen katalys på atomär nivå

Fysikum söker en doktorand för deltagande i ett projekt som syftar till att realisera vibrationell summa-frekvensgenerering (VSFG) som spektroskopisk metod att undersöka katalytiska processer under operando-förhållanden, såsom en arbetande elektrokemisk cell och heterogen gas-fastfaskatalys vid höga tryck. Ref.nr SU FV-1099-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i experimentell kvantfotonik

Fysikum söker en begåvad och självständig doktorand som vill utveckla sin vetenskapliga karriär i en stimulerande miljö. Projektet innefattar experimentella undersökningar av halvledarinbäddade kvantemitterare och fotonikstrukturer som är state-of-the-art. Projektet fokuserar på nya typer av källor för kvantljus, och deras användning i protokoll för kvantkommunikation. Ref.nr SU FV-1100-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i fysik med experimentell inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Doktorandplatsen avser utbildning på forskarnivå inom något av ämnena fysik, kemisk fysik eller medicinsk strålningsfysik med inriktning mot experimentell verksamhet, med placering inom någon av Fysikums forskningsavdelningar. Ref.nr SU FV-1101-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i fysik med teoretisk inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Doktorandplatsen avser utbildning på forskarnivå inom något av ämnena teoretisk fysik, kemisk fysik eller medicinsk strålningsfysik med inriktning mot teoretisk verksamhet, med placering inom någon av Fysikums forskningsavdelningar. Ref.nr SU FV-1102-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i observationell kosmologi

Fysikum söker en doktorand i observationell kosmologi för arbete med forskning gällande den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det föreslagna arbetet kan innehålla instrumentering, dataanalys och teori, men arbetet kommer med säkerhet innehålla aspekter från högpresterande datorer och analys av stora dataset. Ref.nr SU FV-1103-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i studier av supernovor och kilonovor med Zwicky Transient Facility

Fysikum söker starka kandidater med förmågan att arbeta inom ZTF-samarbetet för att söka efter optiska transienta fenomen med vårt instrument, eventuellt i koincidens med gravitationsvågdetektorerna. Kandidaten ska ha ett starkt intresse för astrofysik, astronomiska observationer, datorbaserad dataanalys och nya analystekniker. Ref.nr SU FV-1104-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i teoretiska studier i kosmologi och astropartikelfysik

Fysikum söker en doktorand i teoretiska studier i kosmologi och astropartikelfysik. Trots att mörk materia och mörk energi tycks vara det som universum till 95 % består av, känner vi inte till deras natur. I det här projektet kommer du som doktorand att studera detta problem. Du kommer att arbeta med att ta fram idéer för nya metoder att detektera mörk materia, liksom att tolka data från existerande experiment. Ref.nr SU FV-1105-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i teoretisk modellering av polariton-driven kemisk reaktionsdynamik

Fysikum söker en doktorand i teoretisk modellering av polariton-driven kemisk reaktionsdynamik. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att kontrollera dynamiken i exciterade tillstånd för molekyler i kaviteter och att utveckla nya simuleringstekniker. Projektet kommer involvera metoder för kvantkemi, kvantoptik och molekylär kvantdynamik. Ref.nr SU FV-1106-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i experimentella studier vid DESIREE av ömsesidiga neutraliseringsreaktioner

Fysikum söker en doktorand i experimentella studier vid DESIREE av ömsesidiga neutraliseringsreaktioner som är relevanta för planetariska atmosfärer. Projektet ska genomföra studier för att stödja nyligen identifierade lovande forskningsområden i atom- och molekylära plasmor. Ref. nr SU FV-1128-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i experimentell astropartikelfysik

Neutrino-astropartikelgruppen vid Stockholms universitet söker kandidater till en doktorandplats. Inom astropartikelfysiken studerar man elementarpartiklarnas roll i astrofysikaliska processer för att bättre förstå dessa processer eller egenskaper hos partiklarna själva. Avhandlingsarbetet förväntas bedrivas, åtminstone till del, inom ramen för den internationella IceCube-kollaborationen. Ref.nr SU FV-1129-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Doktorand i kvantteknik med infångade joner

Vi söker en kvalificerad och välmotiverad doktorand som är intresserad av experimentell kvantoptik och kvantinformation med fångade joner. Forskningen avser främst studier av fångade Rydbergjoner av strontium. Ref.nr SU FV-1187-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Biträdande lektor i teoretisk fysik med inriktning mot mikrofysikalisk astronomi

Fysikum ledigförklarar en tjänst som biträdande lektor i teoretisk fysik med inriktning mot mikrofysikalisk astronomi. Ref. nr SU FV-0305-18. Sista ansökningsdag: 2018-05-10.

Biträdande lektor i kvantfenomenologi

Fysikum ledigförklarar en tjänst som biträdande lektor i kvantfenomenologi. Ref. nr SU FV-0307-18. Sista ansökningsdag: 2018-05-10.

Biträdande lektor i experimentell kemisk fysik med inriktning mot vätskor och glaser

Fysikum ledigförklarar en tjänst som biträdande lektor i experimentell kemisk fysik med inriktning mot vätskor och glaser. Ref. nr SU FV-0306-18. Sista ansökningsdag: 2018-05-21.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402 [namn eller liknande referens]

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg