Fysikum ledigförklarar en tjänst som biträdande lektor i teoretisk fysik med inriktning mot mikrofysikalisk astronomi (”tenure track”). Anställningen har möjliggjorts genom att professor Frank Wilczek har rekryterats genom Vetenskapsrådets utlysning av medel för internationell rekrytering av framstående forskare.
Ämnet är teoretisk fysik med inriktning mot mikrofysikalisk astronomi och arbetsuppgifterna gäller teoretiska studier inom fundamental fysik med fokus på deras implikationer för astronomiska observationer.

Ref. nr SU FV-0305-18

Sista ansökningsdag: 2018-05-10.

Mer information här.