Projektbeskrivning

Ämne: fysik

Avdelningen för instrumenteringsfysik välkomnar sökande till en doktorandplats i experimentell kärnfysik. Kärnfysikgruppen är involverad i utvecklingen av den framtida största forskningsanläggningen för kärnfysik i Europa, FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, https://fair-center.eu/). Gruppen har sedan länge arbetat inom PANDA-experimentet (https://panda.gsi.de/) som syftar till detaljerade studier av den starka växelverkan genom att använda strålar av antiprotoner för att bl.a. skapa charmonium-liknande hadroner. Sedan nyligen är vi också engagerade i ett av de andra stora projekten vid FAIR, NUSTAR (https://www.gsi.de/en/researchaccelerators/fair/research/nustar_stars_and_nuclei.htm), där bl.a. atomkärnor som befinner sig lång från de stabila atomkärnorna, vad gäller neutrontal och/eller protontal, kommer att studeras i detalj. Som doktorand kommer du framför allt att arbeta inom PANDA-experimentet, men en del av tiden kan komma att ägnas åt arbete inom NUSTAR.

Vi söker en motiverad kandidat med goda kunskaper i engelska och intresse för subatomär fysik och instrumentering.

 

Ref.nr SU FV-3731-20

Sista ansökningsdag: 2020-11-05

Fullständig information finns här.