Projektbeskrivning

Ämne:teoretisk fysik/kemisk fysik

Regissera molekylära filmer - Kvantmekaniska simuleringar av tidsupplöst röntgen/XUV-spektroskopi

Två doktorandplatser finns tillgängliga för intresserade kandidater inom området för utveckling av teoretiska simuleringar av tidsupplöst röntgen/XUV spektroskopi.

Ultrasnabb röntgenspektroskopi ger helt nya möjligheter att undersöka den interna strukturen i molekyler under kemiska reaktioner, men den teoretiska modelleringen behöver utvecklas för att utnyttja denna potential. Den extrema kombinationen av hög tidsupplösning och hög spektral upplösning är inte tillgänglig i konventionella optiska experiment.

Ultrakorta laserpulser i extremultraviolett (XUV) och röntgenregimen, som uppnås vid frielektronlasrar och källor med genereringen av höga övertoner, gör det möjligt att urskilja kopplad kärn-elektron dynamik i fotokemiska processer. I tidsupplösta diffraktionsexperiment genomförbara med ultrasnabba hårdröntgenkällor kan kärndynamiken följas i såväl tid som rum, vilket när förhoppningen att i slutändan kunna spela in molekylära filmer av kemiska reaktioner.

Som doktorand inom detta projekt kommer du att utveckla simuleringsmetoder för avancerade röntgen/XUV-spektroskopiexperiment, genomföra kvantkemiska beräkningar och molekyldynamiksimuleringar, och verka i nära samarbete med experimentella kollegor.

Forskarutbildningen innebär träning i teoretiska metoder, men projektet är en del av ett Marie Skłodowska-Curie träningsnätverk [SMART-X] (www.smartx-itn.eu) som inkluderar akademiska och icke-akademiska partners, engagerade i både teoretisk och experimentell verksamhet.

Anställningen inbegriper 4 utbytesperioder på sammanlagt minst 6 månader vid partnerinstitutioner inom nätverket (utanför Sverige).

Vi söker kandidater med stark egen driftkraft som talar engelska flytande och som är entusiastiska över att arbeta med teoriprojekt som kombinerar modern kemi, elektronstrukturberäkningar, kvantmekanik och fysik. Tidigare bakgrund i teoretisk kemi, molekylfysik eller kvantoptik, och kunskaper i programmering värderas.

Notera att det för dessa doktorandplatser gäller att endast kandidater med högst fyra års forskningserfarenhet och utan doktorsexamen är behöriga. Dessutom kan du inte ha bott eller haft din huvudsysselsättning (tex. studier eller arbete) i Sverige i mer är 12 månader under de tre senaste åren före rekrytering. Mer detaljerad information
finns tillgänglig: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-itn-fellows-note_en_v2.pdf.

Projektet involverar två teoretiska forskningsgrupper vid avdelningen för kemisk fysik vid Fysikum och mer information om olika forskningsaktiviteter finns på respektive
grupps hemsida: www.fysik.su.se/tqdspec och www.fysik.su.se/qcmd.

 

Ref.nr SU FV-3729-20

Sista ansökningsdag: 2020-12-10

Fullständig information finns här.