Projektbeskrivning

Ämne: teoretisk fysik eller kemisk fysik.

Koniska överlappningar (conical intersections, eller CoIns) möjliggör att polyatomära molekylers populering av energinivåer relaxerar på ultrasnabba tidsskalor, utan att avge strålning. I regionen kring dessa CoIns bryter Born-Oppenheimer approximationen samman, och vi kan inte längre hantera kärnpartiklars dynamik som separat från elektrondynamiken. CoIns är centrala i många fotokemiska och fotobiologiska precesser, men de har än så länge undgått direkt experimentell verifiering. I stället finns belägg för deras existens baserat på ultrasnabba relaxeringar, och andra indirekta kännetecken. Det huvudsakliga förhindret för en direkt detektering är den strakt varierande energidifferensen i närheten av en konisk överlappnig, och i traditionella optiska experiment på femtosekundsskalan saknas den nödvändiga kombinationen av extrem upplösning av spektra med extrem upplösning i tid. Nya tekniska framsteg för friaelektronlasrar (FEL) och high harmonic generation källor har emellertid tillgängliggjort ultrasnabba laserpulser av ultraviolett ljus och röntgenstrålning. Dessa framsteg kommer behöva understöd från teoretiska beskrivningar av den kopplade dynamiken mellan kärnpartiklar och elektroner i närheten av CoIns, när systemet interagerar med korta laserpulser.

 

Ref.nr SU FV-0344-19

Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Fullständig information finns här.