Projektbeskrivning

Ämne: teoretisk fysik.

Trots att mörk materia och mörk energi tycks vara det som universum till 95 % består av, känner vi inte till deras natur. I det här projektet kommer du som doktorand att studera detta problem. Du kommer att arbeta med att ta fram idéer för nya metoder att detektera mörk materia, liksom att tolka data från existerande experiment. Ett flertal experiment uppvisar anomala resultat, och frågan är om mörk materia redan har upptäckts. Dessutom, WIMPs (weakly interacting massive particles eller ”svagt växelverkande massiva partiklar”), som utgör den bästa förklaringen till vad mörk materia består av, bör kunna finnas i s.k. mörka stjärnor. Mörka stjärnor är objekt som består av atomär materia men där energiproduktionen drivs av mörk materia och dessa objekt bör kunna observeras med hjälp av framtida teleskop. Mörka stjärnors egenskaper kommer också att vara en del av projektet. En tredje komponent i projektet är utvecklingen av den teoretiska förståelsen av mörk energi.

Ref.nr SU FV-3008-18.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Fullständig information finns här.