Projektbeskrivning

Anstälningen kommer att ha anknytning till projektet SINFONIA - Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour (Home - Sinfonia (sinfonia-appraisal.eu) som beviljats forskningsstöd från Euratom research and training programme med anslagsnummer 945196.

Projektet fokuserar på att utveckla ett omfattande system för persondosimetri inom strålbehandling med avseende på stråldosen från den spridda strålningen och de hälsorisker den medför. Med hjälp av individanpassade patientmodeller och analytiska algoritmer bestäms dosfördelningar i organ och vävnader som ligger delvis i eller helt utanför det primära strålfältet.

Kliniska behandlingsprotokoll och maskinspecifika parametrar kommer att användas för att simulera dose delivery. Därtill kommer experimentella mätningar och Monte Carlosimuleringar användas för att uppskatta stråldosen både i och utanför det primära strålfältet från de sekundärneutroner som produceras vid protonbehandling med beam scanningteknik.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning och utveckling av en utförlig och omfattande metod som inkluderar mätningar och simuleringar för att ta hänsyn till stråldosen från strålning utanför primärfältet i patienter med lymfom och/eller andra tumörer som behandlas med foton- eller protonterapi.

 

Ref.nr SU FV-2665-21

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Fullständig information finns här.