Projektbeskrivning

Vi söker en ambitiös och skicklig individ som vill bedriva forskning inom teoretiska och fenomenologiska aspekter av axioner och liknande partiklar. Primärt finansieras anställningen genom ett etableringsbidrag från veteskapsrådet till David Marsh. Medarbetaren kommer också att vara medlemmar av teori-gruppen som leds av Frank Wilczek. Medarbetaren kommer också kunna dra nytta av en livlig interdisciplinär forskningsmiljö kring axioner som mörk materia vid Stockholms universitet, till exempel genom de aktiviteter som finansieras av ett riktat anslag i detta syfte (PI: Hiranya Peiris) från vetenskapsrådet.

Medarbetaren kommer att vara en del av Oskar Klein Centret för kosmo-partikel-fysik (www.okc.albanova.se/) i Stockholm – en rik vetenskaplig miljö som omfattar mer än ett hundra forskare aktiva i både teori och experiment inom fälten astronomi, astrofysik och partikelfysik, både vid Stockholms universitet och KTH. OKC hyser starka och aktiva forskningsprogram inom mörk materia, mörk energi, transient och multi-signal-baserad astrofysik, kosmisk strukturformation, och relaterade frågor inom partikelfysik. Postdoks är också välkomna att delta i aktiviteter vid Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar originell forskning inom i) astrofysikaliska signaler från axioner och liknande partiklar; ii) teoretiska aspekter av axioner i kvantfältteori och strängteori modeller. Kandidater som kan bidra till båda dessa mål är speciellt välkomna att söka, men andra kandidater kommer också tas i beaktande. Den rekryterande medarbetaren förväntas bidra till forskning och forskningsartiklar, samarbeten med både lokala och internationella partners, och presentera sitt arbete på internationella konferenser. Dagliga sysslor kan innehålla rent teoretiska beräkningar, numeriska simuleringar, eller arbete med observationell data.

 

 

Ref.nr SU FV-3708-20

Sista ansökningsdag: 2020-12-01

Fullständig information finns här.