Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktorsanställning för omedelbar tillsättning inom området modellering av hybridperovskitsolceller och relaterade simuleringar av röntgenspektra.

För att lösa många av de samhällsproblem vi står inför idag, exempelvis med utveckling av hållbar energiproduktion, behövs insikt i molekylära mekanismer hos de underliggande elektroniska och fotokemiska processerna. Hybridperovskitsolceller är en ny lovande teknologi som på kort tid har haft en ojämförlig ökning av solcellseffektiviteten. Nuvarande hybridperovskitsolceller hämmas dock av ett flertal allvarliga problem i materialen, som både är instabila och miljöfarliga.

Forskningsintresset inom gruppen för molekyldynamik och kvantkemi (Molecular Dynamics Quantum Chemistry) sträcker sig från noggranna kvantmekaniska beräkningar av små molekyler till realistiska simuleringar av elektrolytlösningar och solcellsmaterial. Gruppen utvecklar nya metoder för spektrumberäkningar baserade på modern kvantkemi och undersöker särskilt dynamiska effekter i kemiska och elektroniska processer.

För mer information om forskargruppen, se: www.fysik.su.se/english/chemical-physics-division/research-groups/qcmd-molecular-simulations.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av bättre solceller genom materialkaraktärisering och genom att undersöka mekanismer för dynamik i exciterade tillstånd och laddning och energiöverföring med datorsimuleringar. Postdoktorn kommer att använda en kombination av modern kvantkemi och molekyldynamiksimuleringar. Postdoktorn kommer också att samverka med de två doktorander i gruppen som för närvarande arbetar inom projektet.

 

Ref.nr SU FV-3661-18

Sista ansökningsdag: 2018-12-20

Fullständig information finns här.