Projektbeskrivning

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har gett ett större anslag till ett kombinerat experimentellt och teoretiskt projekt för att utveckla material för energieffektiv konvertering av högre alkoholer från biodieselproduktion och biprodukter från träindustrin till vätgas och värdefulla kemikalier. Målet är att producera vätgas från förnybara källor för användning som energibärare och därigenom bidra till att reducera hot från global uppvärmning och bidra till ett mer hållbart energiutnyttjande. Projektet för samman expertis inom tillämpad elektrokemi, träkemi, syntes och karakterisering av material i kombination med expertis inom teoretisk modellering och prediktion. Teoriverksamheten leds av professor Lars G.M. Pettersson inom den kombinerat experimentella och teoretiska XSoLaS-gruppen (http://xsolasgroup.fysik.su.se/) inom avdelningen för kemisk fysik vid Fysikum, Stockholms universitet.

Fysikum söker för omedelbar tillsättning en postdoktor inom området teoretiska studier samt utveckling och tillämpning av modeller, som stöd och guide för det experimentella arbetet inom elektrokatalys med fokus på vätgasproduktion från glycerol och sockerbaserade syror. Den teoretiska modelleringen baseras på elektronstrukturberäkningar och avancerade skalningsrelationer för att beräkningsmässigt undersöka olika elektrodmaterial avseende effektivitet och selektivitet. Arbetet kommer att delvis utföras i samarbete med SUNCAT-gruppen på Stanford.

Arbetsuppgifter

Forskning inom de områden som beskrivs ovan.

Ref.nr SU FV-2696-18.

Sista ansökningsdag: 2018-10-15.

Fullständig information finns här.