Projektbeskrivning

Fokus ligger på att undersöka koherent fonon- och spinndynamik i kvantmaterial som drivs av stark terahertzstrålning. Responsen från olika material, särskilt ferroelektriska och multiferroiska, kommer att undersökas med ultrasnabba optiska och röntgenprober vid kryotemperaturer. Linjära och icke-linjära terahertzspektroskopiska studier kommer också att utföras i laboratoriet.

Vid Fysikum, Stockholms universitet har en ny grupp som fokuserar på ultrasnabb dynamik i kondenserad materia nyligen bildats med anslag från Vetenskapsrådet, Marie Sklodowska Curie Actions, Europeiska forskningsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som finansierar denna anställning. Samarbete med ledande svenska och internationella forskare har också upprättats för att säkra tillgången till toppmoderna prover samt att komplettera de experimentella aktiviteterna med teoretiska simuleringar. Målet med den breda forskningsverksamheten är att få en övergripande förståelse för ultrasnabb och koherent fonon- och spinndynamik vid terahertzfrekvenser i kvantmaterial.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten kommer att delta i pågående experimentella aktiviteter och förväntas leda undersökningarna med de terahertzsystem som är installerade i laboratoriet vid Fysikum. Särskilt fokus kommer att ägnas åt genomförandet av kryo-mätningar i den befintliga uppställningen. Anställningen kommer att placeras vid Fysikum men kandidaten förväntas resa till internationella frielektronlaser-anläggningar för att utföra experiment. Kandidaten förväntas särskilt, genom samarbeten med European XFEL och Linac Coherent Light Source i Stanford, utföra experiment vid dessa anläggningar.

 

Ref.nr SU FV-3722-18

Sista ansökningsdag: 2018-11-27

Fullständig information finns här.