Projektbeskrivning

Fysikum söker två framstående postdoktorer/forskare för studier av kosmiska transienta fenomen med hjälp av elektromagnetiska och gravitationella budbärare. Projektet är primärt finansierat av Vetenskapsrådet med medel till forskningsmiljön GREAT (www.great.cosmoparticle.com) som tilldelats Ariel Goobar, Hiranya Peiris, Stephan Rosswog och Jesper Sollerman. Forskningen kommer att fokuseras kring projektet "Zwicky Transient Facility" (www.ztf.caltech.edu) vid observatoriet i Palomar samt tillhörande kollaborationer.

Postdoktorerna kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik OKC (www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som med specialisering rörande både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. OKC har ett  forskningsprogram inom mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, kosmiska budbärare av olika ursprung, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas bedriva studier av elektromagnetiska transienter som uppträder i koincidens med källor av gravitationsvågor, vars ursprung antas vara sammanslagningar av kompakta objekt. Även observationer av transienta fenomen i andra våglängder eller partikelslag är av intresse. Särskilt fokus läggs vid tillämpningar för fundamental fysik och kosmologiska parameterar med hjälp av både kilonovor och supernovor,  samt gravitationell linsning av  transienta fenomen. Det kommer att finnas möjligheter för att ta fram och utveckla nya mjukvarupipelines och analys av stora datamängder från ZTF och andra uppföljningsteleskop.

 

Ref.nr SU FV-3288-19

Sista ansökningsdag: 2020-01-15

Fullständig information finns här.