Projektbeskrivning

Projektet kommer att bedrivas inom gruppen för experimentell partikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet och kommer att ha fokus på dataanalys av proton-proton data från ATLAS experimentet vid CERN-acceleratorn LHC. Gruppen har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS hadronkalorimeter och första nivåns trigger och har fortsatt ansvar inom dessa områden. Gruppen deltar dessutom i utveckling av algoritmer för dataanalys, bland annat identifiering av bottenkvarkar. Vi har också en ledande roll i mätningen av luminositeten med hjälp av spårdetektorn. Gruppen består för närvarande av åtta fakultetsmedlemmar, fyra postdoktorer och nio doktorander. Våra huvudsakliga forskningsområden är sökande efter supersymmetri, mörk materia och tunga metastabila partiklar samt mätningar av processer som involverar toppkvarkar och Higgsbosoner.

Postdoktorerna kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (http://www.okc.albanova.se/) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. OKC har ett  forskningsprogram som omfattar mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita, som sammanför grupper av experter för att jobba med specifika ämnen under längre perioder.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor förväntas du att

  • delta i dataanalysverksamhet inom supersymmetri och annan BSM-fysik relaterad till tredje generationens partiklar, samt parproduktion av Higgsbosoner;
  • bidra till utveckling och kalibrering av algoritmer för identifiering av bottenkvarkar (b-tagging) samt till mätningen av luminositeten;
  • bidra till handledning av masterstudenter och doktorander;
  • huvudsakligen vara placerad vid Fysikum, men även kunna vistas på CERN under längre perioder.

 

Ref.nr SU FV-3268-19

Sista ansökningsdag: 2020-01-15

Fullständig information finns här.