Postdoktorerna kommer att arbeta som en del av Frank Wilczeks växande forskargrupp med målet att bygga en världsledande forskningsverksamhet inom området axioner. Finansieringen tillhandahålls av Europeiska forskningsrådet inom ramen för Advanced Grant-programmet och Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

Forskning inom området axioner och angränsade områden enligt beskrivning ovan.

Ref.nr SU FV-3354-18.

Sista ansökningsdag: 2018-12-01.

Fullständig information finns här.