Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-12-31.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk- samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner inducerade med optisk excitation. Tanken är att laserstrålning kan selektivt aktivera specifika bindningar hos ett adsorbat på en yta som möjliggör en ny kontroll av reaktivitet. Eftersom CO2-utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden kommer fokus att ligga på att reducera CO2 till olika bränslen och kemikalier såsom alkoholer och kolväten. Professor Anders Nilsson har byggt upp en grupp som bland annat fokuserar på fundamentala frågor kring reaktivitet på ytor, elektrokatalys och vätebindning i vätskor. Se följande länk för mer information http://xsolasgroup.fysik.su.se. Samtidigt finns det ett mycket nära samarbete med SLAC/Stanford där en ny röntgenlaser snart kommer att tas i drift. Detta projekt är kopplat till ett större program med andra deltagare vid Fysikum och Stanford University där även teoretiska beräkningar och ultrasnabb röntgen och optisk spektroskopi komplimenterar de olika aktiviteterna.

Postdoktorn kommer att vara placerad vid Stanford Universitet med regelbundna resor till Stockholm.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i kemi eller fysik med bakgrund i ytfysik och/eller optisk spektroskopi applicerad på ytor eller kondenserad fas.  

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att i ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se eller prof. Tony Heinz, theinz@stanford.edu.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-0195-19, senast den 31 december 2019 via epost till prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

  2. projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande

  4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner

    • Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se.

 

Välkommen med din ansökan!