Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest
dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och
5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-
samhällsvetenskapliga området.
Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl
experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 240 anställda varav 95
doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova
universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum
bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet,
fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska
institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en exceptionell kandidat för studier inom området katalytiska
ytreaktioner studerade med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) under höga
tryck. Målet är att detektera adsorberade intermediärer, förändringar i
ytsammansättning hos katalysatorn och strukturomvandlingar under
reaktionsbetingelser. Eftersom CO 2 -utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden
kommer ett fokus att ligga på att reducera CO 2 till olika bränslen och kemikalier
såsom alkoholer och kolväten.
Vid Stockholms universitet det nyligen byggts upp ett instrument för XPS-studier
som tillåter tryck över 1 atmosfär. Instrumentet är placerat vid P22-strålröret vid
PETRA III-ringen vid DESY i Hamburg och kommer även att användas vid
röntgenlaseranläggningar. Prof. Anders Nilsson bygger vid Fysikum upp en ny grupp
som bland annat fokuserar på fundamentala frågor kring reaktivitet på ytor,
elektrokatalys och vätebindning i vätskor (http://xsolasgroup.fysik.su.se). Det nya
projektet är kopplat till ett större program med andra deltagare vid Fysikum och
Stanford University där även teoretiska beräkningar och ultrasnabb röntgen- och
optisk spektroskopi kompletterar XPS-studierna.

Kvalifikationer

En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i kemi eller fysik och bakgrund inom
ytfysik och/eller elektronspektroskopi applicerat på gränsytor eller i kondenserad
fas. Postdoktorn kommer att vara placerad vid Fysikum i Stockholm med frekventa
resor till PETRA III i Hamburg.
Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för
området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella
metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samtpersonligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett
framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att till
ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap,
förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och
intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se
eller dr. Peter Amman, peter.amann@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-0003-
19
, senast den 28 februari 2019 via epost till prof. Anders Nilsson,
andersn@fysik.su.se.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 2. projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
 4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner
  • Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se
 5. Övriga handlingar som du vill åberopa.

 

Välkommen med din ansökan!