Hiranya Peiris
Hiranya Peiris.

"Jag är djupt och ödmjukt hedrad över att få denna medalj som tidigare tilldelats några av mina vetenskapliga idoler" säger Hiranya Peiris.

Enligt motiveringen har professor Hiranya Peiris gett enastående bidrag till upprättandet av standardmodellen för kosmologi. Hennes arbete har hjälpt till att flytta detta fält från ett spekulativt område till ett datadrivet ämne samt skapat nya länkar mellan kosmologi och högenergifysik.

Eddington-medaljen delas ut för enastående studier inom teoretisk astrofysik och har delats ut sedan 1953. Bland tidigare vinnare märks bland annat 2020 års Nobelpristagare i fysik, Roger Penrose, som 1975 delade priset med Stephen Hawking.

Hela motiveringen kan du läsa här.

Mer information om Eddington-medaljen hittar du här.

Här kan du läsa en längre intervju med Hiranya.