Utifrån nu gällande rekommendationer beslutas följande för andra halvan av höstterminen:
-    Undervisning och examination sker i huvudsak på campus

-    Studenter ska ges möjlighet till fysisk distansering där så är möjligt. Detta för att kunna följa folkhälsomyndighetens råd till ej fullvaccinerade.

-    För de kurser där undervisning och/eller examination sedan tidigare har planerats att ges på distans och detta bedöms vara likvärdigt med salsundervisning finns möjlighet till distansundervisning under hela höstterminen.

-    Studenter och lärare uppmanas stanna hemma vid symptom för Covid-19. Vi ska underlätta för studenter som inte har möjlighet att följa undervisningen på plats.

-    För kurser som inte ges enligt planerat undervisningsformat kommer information om aktuellt format anges på kursens sida i digitala utbildningskatalogen.

-    Från vårterminen 2022 planeras full återgång till campus.