Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor för studier inom området katalytiska ytreaktioner studerade med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) under höga tryck. Målet är att detektera adsorberade intermediärer, förändringar i ytsammansättning hos katalysatorn och strukturomvandlingar under reaktionsbetingelser. Eftersom CO2-utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden kommer ett fokus att ligga på att reducera CO2 till olika bränslen och kemikalier såsom alkoholer och kolväten. Vid Stockholms universitet har det nyligen byggts upp ett instrument för XPS-studier som tillåter tryck över 1 atmosfär. Instrumentet är placerat vid P22-strålröret vid PETRA III-ringen vid DESY i Hamburg och kommer även att användas vid röntgenlaseranläggningar.

Prof. Anders Nilsson bygger vid Stockholms universitet upp en ny grupp som bland annat fokuserar på fundamentala frågor kring reaktivitet på ytor, elektrokatalys och vätebindning i vätskor. Se följande länk för mer information: http://xsolasgroup.fysik.su.se. Det nya projektet är kopplat till ett större program med andra deltagare vid Fysikum samt Stanford University där även teoretiska beräkningar och ultrasnabb röntgen- och optisk spektroskopi kompletterar XPS-studierna.

Behörighetskrav

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

För mer information, se den bifogade PDF-filen.

Referensnummer SU FV-0070-18

Sista ansökningsdag 2018-05-31