Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. Information om universitetsets miljöpolicy, mål, plan och organisation hittar du enklast på miljöwebben. Där hittar du även information om vad du som anställd har för ansvar och hur du kan vara delaktig i miljöarbetet.

Ansvar för miljöarbete på institutionerna har miljörepresentanterna. Fysikums miljörepresentant är Fredrik Hellberg och honom kan du kontakta om du har frågor om miljöarbetet på institutionen eller om du har förslag på förbättringar som rör instutitionens miljöarbete.

Miljöavvilkelser och förbättringar ska rapporteras in till SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering)

Miljöhandlingsplan

Varje år tar Fysikum fram förslag, ofta i samverkan med fakulteten, på miljömål och utarbetar en miljöhandlingsplan. Här hittar du årets och tidigare års miljöhandlingsplaner:

2018 (22 Kb) , 2017 (24 Kb) ,  2016 (117 Kb) ,  2015 (125 Kb) , 2014 (37 Kb) , 2013 (24 Kb)

Årets miljöhandlingsplan

Under 2018 ska Fysikum arbeta med två aktiviteter som berör olika miljömål. Det ena handlar om upphandling där vi ska se över våra rutiner för direktupphandlingar så att miljökrav alltid finns med där samt säkerställa att anställda får information om vad de ska tänka på vid alla sorters köp av produkter.

Det andra är att nå ut med information om Stockholms universitets miljöpolicy även till studenter samt se till att det finns ett avsnitt på studentsidorna på Fysikums hemsida hur studenter här på AlbaNova kan hjälpa till att ta ansvar för miljön. Vi ska också se över möjligheten att sätta upp miljöstationer i studenternas lunchrum och andra utrymmen där de vistas.

Dokument

Här hittar du andra dokument och rapporter från miljöarbetet: