Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. Information om universitetsets miljöpolicy, mål, plan och organisation hittar du enklast på miljöwebben. Där hittar du även information om vad du som anställd har för ansvar och hur du kan vara delaktig i miljöarbetet.

Ansvar för miljöarbete på institutionerna har miljörepresentanterna. Fysikums miljörepresentant är Fredrik Hellberg och honom kan du kontakta om du har frågor om miljöarbetet på institutionen eller om du har förslag på förbättringar som rör instutitionens miljöarbete.

Miljöavvilkelser och förbättringar ska rapporteras in till SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering)

Miljöhandlingsplan

Varje år tar Fysikum fram förslag, ofta i samverkan med fakulteten, på miljömål och utarbetar en miljöhandlingsplan. Här hittar du årets och tidigare års miljöhandlingsplaner:

2020 (45 Kb)

2019 (45 Kb) 2018 (22 Kb) , 2017 (28 Kb) ,  2016 (117 Kb) ,  2015 (131 Kb) , 2014 (37 Kb) , 2013 (24 Kb)

Årets miljöhandlingsplan

Enligt 2020 års miljöhandlingsplan ska vi arbeta med att diskutera resvanor med anställda och ta fram distanskurser för att minska resandet och koldioxidutsläpp. En del av Fysikums forskning är förknippad med att förbättra miljön och vi vill lyfta fram detta på vår hemsida för allmänheten, anställda och studenter.

Vi ska även ta fram nya lärandemål i kursplaner som är förknippade med miljö. Till sist ska vi förbättra de tips vi har på vår hemsida för att underlätta för anställda och studenter att vara miljövänliga på Albanova.

Dokument

Här hittar du andra dokument och rapporter från miljöarbetet: