Att förmedla entusiasm för fysik och möta allmänhetens intresse för fysikforskning är något av det bästa som forskarna på Fysikum vid Stockholms universitet vet. Under årets ForskarFredag bjuds på många spännande ämnen – svarta hål, gammastrålning och några av universums mysterier. Liksom tidigare visas också de populära showerna "Hollywoodfysik" och "Fysikshow" – alltsammans går att följa online. Notera att många av inslagen är på engelska.

ForskarFredag är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med evenemang över hela Europa den 27-28 november 2020. 2019 nådde European Researchers’ Night 1,6 miljoner besökare i 27 länder. 433 städer deltog och 36 000 forskare var involderade. 

Fysikums program: 

Kvinna med statisk electricitet i håret

9.30-10.15 FysikShow 1 (in English) 
– The joy of exploring physics!
Can electricity travel through the air? Can we 'see' music? What will happen if we touch a -200 C liquid? Come join us as we explore all these questions and more! 

11-11.30 Particle physics at CERN (in English)
INSTÄLLD PÅ GRUND AV SJUKDOM
 

11.30-12.00 Gammastrålning ger information om solsystemets ursprung
Vi mäter gammastrålningen som naturligt finns omkring oss, med en typisk detektor för högenergetiska partiklar. Strålningen härrör från sönderfallet av radioaktiva atomkärnor i vår omgivning, och den bär spår av de katastrofala kosmiska händelser som en gång, för kanske 10 miljarder år sedan, skapade det material som jorden och solsystemet är uppbyggda utav. Med Samuel Silverstein och Per-Erik Tegner.

12.30-13.15 Hollywood Physics (in English)
How real is the science in movies?
Ever amazed by James bond action scenes or Jedi sword fights? Join us as we explore how accurately is science portrayed in some of our favourite Hollywood movies! With Kunal Deoskar.

14-14.45 FysikShow 2 (in English)
– The joy of exploring physics!
Can electricity travel through the air? Can we 'see' music? What will happen if we touch a -200 C liquid? Come join us as we explore all these questions and more!

Alla föreläsningar/shower kan följas via Zoom: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62353211792

 

Mer om ForskarFredag

Vetenskapens Hus är huvudarrangör för ForskarFredag i Stockholm. Medarrangörer är KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Stockholms stad. Nationell samordnare för ForskarFredag är Vetenskap & Allmänhet. ForskarFredag är en del av European Researchers’ night, som firas runt om i Europa varje år för att visa hur fascinerande, viktig och kul forskning är.

Anmälan krävs, men visst är det helt gratis att delta: www.forskarfredag.se/stockholm